samurais@afljapan.org

League: Pool B

Japan vs Germany

Japan’s Goal Kickers: K. Nakagawa 2, J.Sekiguchi, Y.Yamaji, S.Tada Best Players: M.Sakaki, H.Kuroda, T.N…
続きを読む